Hindås station – pressrelease

PRESSRELEASE – 21 augusti 2015

 

Nystart för Hindås station

2012 köpte Härryda kommun Hindås stationshus av Trafikverket. Hindås station är en välkänd byggnad av kulturhistoriskt värde, starkt förknippad med Hindås samhälle. Nu ska huset bli den gemensamma samlingspunkten för Hindås.

Som en naturlig fortsättning på kommunprojektet Initiativ Hindås, TECT-projektet samt medborgardialogen 2014 har verksamheten i Hindås station övergått till föreningsdrift.

Fritidsföreningen Form och Bild hyr största delen av stationshuset från den 1 juli 2015 på ett år, med möjlighet till förlängning.

Föreningen ansvarar för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning av verksamheten i samråd med kulturverksamheten i Härryda kommun. Samordnare är Mette Waldrop.

En arbetsgrupp med föreningar som är aktiva i huset siktar nu mot att bilda en gemensam förening med representanter från olika Hindåsföreningar- och organisationer.

Genom nytänkande och i nära kontakt med Hindåsborna vill vi hitta bra lösningar, locka nya aktörer, skapa engagemang, variation, göra huset till en naturlig mötesplats och öppna för mer verksamhet i stationshuset.

Se aktuell information på den nya hemsidan: http://www.hindasstation.se

 

Berit van Lokhorst, kulturchef                      Mette Waldrop

Härryda kommun                                        Fritidsföreningen Form och Bild

Telefon 0708-303150

info@hindasstation.se

Comments are closed.