Nu startar vi upp vår nya keramikverkstad på Ringvägen 24 i Hindås!

Vi har hittills tagit emot cirka 70 intresseanmälningar och jobbar med att planera fördelning av tid och plats i lokalerna! Vi hoppas att vi ska kunna hålla igång olika typer av verksamheter både dag- och kvällstid samt på helgerna.

  • Självgående kamratcirkel med ledare, 1 dag eller kväll per vecka (=terminskostnad efter överenskommen tidsperiod)
  • Kurs dag-, kväll- och/eller helgtid (=kostnad beroende på längd och kursledare)
  • Ordinarie keramikplats med egen nyckel (fast avgift per år med 6 månaders uppsägning).

Obs! Vi kommer att kontakta de som lämnat in en intresseanmälan när det blir aktuellt för kurser.

Viktigt att känna till:

  • För att medverka krävs medlemskap i Form och Bild. Familjemedlemskap 2018: 150 kr.
  • Endast stengodslera får användas i lokalerna! All lera samt glasyrer, engober, oxider mm köps in av Form och Bild.
  • Endast ett fåtal utbildade personer kommer att ansvara för att packa ugnen och starta skröj- och glasyrbränningar.
  • Förslag: Pris för lera 50 kr / kg, vilket då även täcker kostnad för glasyr och bränning.