Bokningskalender KERAMIK

BOKADE TIDER AV KERAMIK- och MÅLARGRUPPER
(Obs! Medlemmar som betalar fast hyra varje månad har alltid tillgång till lokalen.)