Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet 11 december 2018 och sitter fram till nästa årsmöte våren 2019:

  • Ordförande på 1 år: Heli Gading
  • Kassör på 1 år: Mette Waldrop
  • Ledamöter kvar på 1 år: Anders Fors, Kalle Danevik
  • Ledamot på 1 år: Annika Niering Ranman
  • Suppleant på 1 år: Ulrika Badenfeldt
  • Revisorer: Eva Johansson, Eva-Lotta Klasson
  • Valberedning: Annica Jensen, Marie Louise Westlin