Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet 7 maj 2019 och sitter fram till nästa årsmöte våren 2020:

  • Ordförande på 1 år: Heli Gading
  • Kassör på 1 år: Mette Waldrop
  • Ledamöter på 1 år: Annika Niering, Kalle Danevik
  • Ledamöter på 2 år: Jeanette Aronsson, Ulrika Badenfelt, Annica Jensen
  • Suppleant på 2 år: Petra Larsen
  • Revisor: Kent Gading
  • Valberedning: Carita Wikström Zetterström. Sammankallande Heli Gading.